Scroll Top
Politică de rezervare

Tarifele afişate pe site sunt nerambursabile!

Anularea unei rezervări se poate face pana la 30 zile înainte de check-in, dar atrage o penalitate echivalentă cu 50% din valoarea serviciilor aferente. Anularea unei rezervări în intervalul 1-30 zile de la data de check-in sau in caz de no-show, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente de cazare. Neprezentare/No-show (sau rezervare neonorata) reprezintă rezervarea confirmată și neanulata în urma căreia clientul nu a ajuns la apartament la data stabilită. În cazul neprezentării clientului in locaţie, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente de cazare si eliminarea posibilitate de a fi cazat ulterior. In cazul in care clientul doreste sa renunte la rezervare sau paraseste voluntar imobilul, nu va beneficia de restituirea contravalorii pentru noptile platite in avans si noptile ramase din rezervarea respectiva, rezervările sunt nerambursabile/non-refundable.

Pentru rezervarea întregii capacităţi vă rugăm solicitaţi o ofertă de preţ.

Check-in după ora 15:00Check-out până în ora 11:00

Ora limită pentru Check-in este ora 21:00. Orice întârziere trebuie anunţaţă la numărul de telefon: 0754.542.644

Suntem pet friendly! Contra unei taxe suplimentare de 10 lei/noapte.

Tariful camerei are taxele incluse

Tariful nu include alte servicii suplimentare.

Camerele noastre nu au televizor. Puteţi viziona programele preferate la televizorul din lounge.

Serviciul de internet este disponibil prin datele mobile în spaţiile publice ale hostel-ului.

Micul dejun este servit de la 8:30 până la 10:00 la tariful de 40 lei de persoană.

Servim prânz și cina din fermă În farfurie, ultima comandă se face la ora 19:00

În incinta proprietăţii Activ Parc este înterzis focul deschis şi amenajarea grătarelor personale. Servim preparate la grătar la terasa parcului.

Parcarea este gratuită, nu se încasează tariful de acces în parc.

Pentru activităţile din parcul de aventură familiile cazate beneficiază de un discount de 10% din tariful individual sau de familie, fac excepţie grupurile care se încadrează la tarife deja reduse.

Politica de confidenţialitate

Această politică a fost redactată la data de 01.03.2024 urmând a fi revizuită şi actualizată periodic.

1. Identitatea şi datele de contact ale operatorului

S.C. L’OMM HOSPITALITY S.R.L. (denumită in continuare Activ Parc), cu sediul social in Negreşti, Str. Dealul Porţii nr. 45, jud. Neamţ, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J27/1542/2007, avand Cod Unic de Inregistrare: RO22773031 in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.activparc.ro, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

! In cazul in care solicitam furnizarea datelor personale pentru activitati de marketing iar persoana care ne ofera aceste date nu a implinit in mod legal varsta de 16 ani, vom solicita acordul expres si scris al parintelui sau tutorelui minorului in cauza.

2. Definitii:

 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

3. Drepturile utilizatorilor site-urilor

Activ Parc, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.activparc.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Activ Parc la adresa de email: contact@activparc.ro.

4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Activ Parc

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.activparc.ro va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de Activ Parc, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de Activ Parc cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.activparc.ro.

In momentul completarii formularelor disponibile pe www.activparc.ro, Activ Parc va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecarei date personale ce se solicita.

Activ Parc poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-urile Activ Parc. Politica Activ Parc referitoare la cookie-uri poate fi consultata accesand link-ul Politica privind Cookie-urile.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: contact@activparc.ro iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter. Deasemenea utilizatori abonati la newsletter au optiunea sa se dezaboneze de la newsletter dupa primirea oricarui newsletter, accesand link-ul “Dezabonare newsletter”.

5. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

Activ Parc nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor Activ Parc, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de furnizori de servicii. Datele cu caracter personal furnizate contractorilor/partenerilor nostril sunt dupa cum urmeaza: 1) pentru furnizorul de servicii de contabilitate le vom furniza date pentru completarea facturilor, conform legislatiei in vigoare, si anume: Nume parinte/platitor, Adresa de domiciliu din CI, CNP, Nr. si serie CI; 2) pentru furnizorul/furnizorii de servicii de inchiriere echipament sportiv le vom furniza date pentru optimizarea timpului de inchiriere prin pregatirea in prealabil a echipamentelor, si anume: Nume copil, Varsta copil, Nivel de ski copil, Greutate copil, Inaltime copil, Numar la picior copil; 3) pentru furnizorul/furnizorii de servicii de transport feroviar (Regiotrans, Softrans, CFR Calatori) le vom furniza date pentru cumpararea biletelor de tren si/sau controlul participantilor, si anume: Nume copil, Varsta copil, CNP copil, Nr. matricol copil (poza carnet de note); 4) pentru furnizorii de alte servicii (unitatea de cazare, furnizori de servicii de entertainment, furnizorii de servicii de agrement etc) le vom furniza date pentru organizarea compacta a grupului in cadrul unitatii/spatiului operatorului respectiv, si anume: Numele copilului si in unele cazuri si varsta copilului. Aceste date le sunt necesare contractorilor/partenerilor pentru a le procesa in numele Activ Parc sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Activ Parc.

Activ Parc a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD. In acest sens, comunicarea intre utilizatori si siteul www.activparc.ro se desfasoara pe un canal securizat, datele dumneavoastra si ale copilului, furnizate prin formularul de inscriere, fiind criptate cu ajutorul protocolului HTPPS.

Activ Parc, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, Activ Parc acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Activ Parc, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Activ Parc sunt retinute pe o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie.

6. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Activ Parc va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: contact@activparc.ro

7. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro